Verbazingwekkende seizoenen, leven en cultuur

Best of Japan

Privacy Policy

Ingangsdatum: augustus 13, 2018

Ik beheer de website https://japan77.net/ (hierna de "Service" genoemd).

Deze pagina informeert u over mijn beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

Ik zal uw gegevens gebruiken om de Service te leveren en te verbeteren. Door deze service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in I en Voorwaarden, toegankelijk via https://japan77.net/

Definities

 • Service: Service is de https://japan77.net/ website beheerd door Bon KUROSAWA.
 • Persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens betekent gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen).
 • Gebruiksgegevens: Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies: Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) zijn opgeslagen.
 • Data Controller: Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt. Ten behoeve van dit privacybeleid , wij zijn een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.
 • Gegevensverwerkers (of serviceproviders): Gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt.We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.
 • Gegevensonderwerp (of gebruiker)Betrokkene is elke levende persoon die onze Service gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Informatie verzamelen en gebruiken

Ik verzamel verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Typen verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van mijn Service kan ik u vragen om mij bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Cookies en gebruiksgegevens

Ik kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of al deze berichten van mij te ontvangen door contact met mij op te nemen.

Gebruiksgegevens

Ik kan ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, uniek apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookies Data

Ik gebruik cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze Service bij te houden en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Andere volgtechnologieën worden ook gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van mijn service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die ik gebruik:

 • Sessie Cookies. Ik gebruik sessiecookies om mijn service te gebruiken.
 • Voorkeur Cookies. Ik gebruik voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligings cookies. Ik gebruik veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.
 • Advertentiecookies. Advertentiecookies worden gebruikt om u te voorzien van advertenties die mogelijk relevant zijn voor u en uw interesses.

Gebruik van gegevens

Best of Japan gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om mijn service te verlenen en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in mijn Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van mijn Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen, zodat ik mijn service kan verbeteren
 • Om het gebruik van mijn service te controleren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en verhelpen
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die ik aanbied die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER),  Best of Japan De wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die in dit privacybeleid wordt beschreven, hangt af van de persoonlijke gegevens die ik verzamel en de specifieke context waarin ik deze verzamel.

Best of Japan kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • Ik moet een contract met je sluiten
 • Je hebt me toestemming gegeven om dit te doen
 • De verwerking is in mijn legitieme belangen en wordt niet ondermijnd door uw rechten
 • Om te voldoen aan de wet

Retentie van gegevens

Best of Japan bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Ik zal uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als ik verplicht ben om uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en mijn juridische overeenkomsten en beleidslijnen af ​​te dwingen.

Best of Japan zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van mijn Service te verbeteren, of ik ben wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere periodes te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan - en worden onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Japan bevindt en ervoor kiest om mij informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat ik de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar Japan overdraag en deze daar verwerk.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Best of Japan zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit privacybeleid en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

If Best of Japan betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. Ik zal een kennisgeving sturen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderhevig zijn aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden, Best of Japan kan vereist zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Best of Japan kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van te beschermen en verdedigen Best of Japan
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor mij, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel ik ernaar streef commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kan ik de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid inzake "Do Not Track" -signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

Ik ondersteun Do Not Track ("DNT") niet. Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet wilt worden gevolgd.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw rechten op gegevensbescherming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Best of Japan streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of te beperken.

Als u geïnformeerd wilt worden over welke persoonlijke gegevens ik over u bewaar en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met mij op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben. Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of aanvragen in uw sectie met accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met mij op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie niet juist of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat ik de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperk.
 • Het recht op dataportabiliteit. U hebt het recht om een ​​kopie van de informatie die ik over u heb te ontvangen in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken Best of Japan vertrouwde op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat ik u kan vragen om uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over mijn verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Service Providers

Ik kan externe bedrijven en individuen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken ("serviceproviders"), de service namens mij te leveren, servicegerelateerde services uit te voeren of mij te helpen analyseren hoe mijn service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens mij uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Analyse

Ik kan externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van mijn service te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van mijn Service bij te houden en te volgen. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Dienst niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteiten. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar het web van Google Privacy & Voorwaarden bladzijde: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Advertising

Ik kan externe serviceproviders gebruiken om u advertenties te tonen om mijn service te ondersteunen en te onderhouden.

 • Google AdSense en DoubleClick-cookie: Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op mijn Service weer te geven. Door het gebruik van de DoubleClick-cookie door Google kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan mijn gebruikers op basis van hun bezoek aan mijn Service of andere websites op internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door de Webpagina van Google Ads-instellingen: http://www.google.com/ads/preferences/

Links naar andere sites

Mijn service kan links bevatten naar andere sites die niet door mij worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Ik raad u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

Ik heb geen controle over en neem geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Mijn service richt zich tot niemand onder de 18 jaar ("kinderen").

Ik verzamel niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind mij persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met mij op. Als ik erachter kom dat ik persoonlijke gegevens van kinderen heb verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zal ik stappen ondernemen om die informatie van mijn servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Ik kan mijn privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Ik zal u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Ik zal u via e-mail en / of een prominente kennisgeving op mijn Service op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met mij op:

 • Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://japan77.net/contact/

2018-08-13

Copyright © Best of Japan , 2021 Alle rechten voorbehouden.